ARUBA 700

7.20 m 3.70 m 1.50 m

ARUBA 800

8.20 m 3.70 m 1.50 m

ARUBA PLUS

8.00 m 3.70 m 1.50 m

AVES 705

7.05 m 3.20 m 1.50 m

AVES 800

8.00 m 3.20 m 1.50 m

BAHAMAS 600

6.10 m 3.75 m 1.50 m

BAHAMAS

11.10 m 3.75 m 1.50 m

BALI 650

6.50 m 3.70 m 1.50 m

BALI 750

7.70 m 3.70 m 1.50 m

BARBADOS

9.40 m 3.70 m 1.50 m

FARIS 650

6.50 m 3.20 m 1.50 m

FARIS 800

8.00 m 3.20 m 1.50 m

GRANADA 600

6.00 m 3.00 m 1.50 m

GRANADA 750

7.50 m 3.00 m 1.52 m

HAITI 800

8.00 m 3.20 m 1.52 m

TORTOLA

10.00 m 3.70 m 1.50 m

MED HJÄLP AV CRYSTAL VINYL COAT-TEKNOLOGIEN KAN VI SOM TILLVAL TILLVERKA ALLA MODELLER FRÅN EUROPOOL.

G-PYYDNXV3WM