Sandfilter för Kristallklart Poolvatten

För att bibehålla renheten och klarheten i din pool är ett sandfilter och en pump nödvändiga. Den mekaniska reningen av poolvattnet sker genom filtret, och centralventilen på filtertanken reglerar vattenflödet genom filtret. Beroende på vilket filtermedium som används kan partiklar filtreras ner till 1 µm (tusendels millimeter) med AFM grade 1 & 2 eller 20 µm med filtersand av kornstorlek 0,6-0,8 mm. När smuts samlas i filtret ökar mottrycket, som avläses på manometern på centralventilen. Backspolning rekommenderas när trycket har ökat till ca 0,2 bar sedan föregående backspolning.

Pahlén erbjuder exklusiva sandfilter för alla typer av pooler och badtunnor. Tillverkade av glasfiberarmerad polyester eller polyeten, vilket garanterar hög driftsäkerhet. Både polyeten och glasfiberarmerad polyester är motståndskraftiga mot mekaniskt slitage. Centralventilen (6-vägs) på filtren är tillverkad av ABS-plast med anslutningar för pump, pool och avlopp. Backspolning av filtret är enkelt genom att vrida handtaget på centralventilen, vilket ändrar vattenflödet i sanden och leder ut smutsvattnet genom avloppsutloppet.

Samtliga filter är utrustade med bottenplugg för tömning av poolen vid exempelvis vinterstängning.

Pahléns sandfilter ger en effektiv, lättskött och ekonomisk rening av din pool eller badtunna. Vi erbjuder sandfilter/poolfilter för både små privata pooler och stora offentliga anläggningar, för optimal vattenrening.

Sandfilter 350 till pool eller badtunna

Sandfilter 515, 615 till pool

 

Sandfilter Purgo Top till pool

Sandfilter Mundo

 

Sandfilter Altus till pool

 

 

Besgo 5-way valve – ventil för automatisk backspolning

Sand filter Azuro PRO 5 m3/h

 

Sand filter Azuro PRO 9 m3/h

Sand filter Azuro PRO 11 m3/h

G-PYYDNXV3WM