Integritetspolicy

 Personuppgifter

Vi på Premiumpooler strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR i kraft. Denna policy hjälper dig att förstå vilken slags information Premiumpooler samlar in och hur denna används. Genom att godkänna “Köpvillkoren” i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. Premiumpooler (” premiumpoolereshop/ Vi”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. I policyn definierar vi begreppet “personuppgifter” som information som, direkt eller indirekt, kan identifiera en fysisk person. Begreppet omfattar inte information som har anonymiserats så att den inte kan kopplas till, eller identifiera en fysisk person. Ansvarig för hanteringen av personuppgifter är premiumpooler

(556785-5274)

Baggensgatan 20B, 39230, Kalmar

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Premiumpooler genom cookies. De personuppgifter som Premiumpooler behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress, folkbokföringsadress och telefonnummer. Vi använder även Googles annonstjänster. I samband med köp lämnas den information som behövs för den valda betalmetoden, till exempel personnummer och/eller kontouppgifter. Vi använder oss av extern betalningsleverantörer som tydligt framgår vid köptillfället, som hanterar alla våra betalningar och vi lagrar därför aldrig några av dina betalningsuppgifter i våra system. Vi samlar även in information om din besöksstatistik, vilka varor eller erbjudanden du visat intresse för samt hur du interagerar med våra nyhetsbrev. Vi sparar uppgifter om dina historiska inköp för att kunna ge dig bättre service exempelvis vid köp av reservdelar. Information som du lämnar i samband med att du kontaktar kundtjänst via e-post eller samtal kan komma att användas för att administrera ditt köp exempelvis rätta en ofullständig personuppgift. Vi uppmanar dig som kund att inte lämna känsliga personuppgifter till oss i ett ostrukturerat format (exempelvis fritext i e-post). Efter du genomfört ditt köp kan du bli ombedd att lämna en recension av produkterna som kan komma att publiceras på Premiumpooler.se eller i någon av våra andra digitala kanaler. Det är helt frivilligt att lämna en recension. När du skriver en recension och publicerar på vår hemsida godkänner du att denna kan komma att publiceras i någon av våra kanaler. Vi kan behandla dina personuppgifter genom så kallad profilering, dvs. automatisk behandling av dina personuppgifter. Detta görs i syfte att analysera eller förutsäga dina intressen och ditt beteende på vår webbsida. Information som analyseras är hur du använder vår webbsida, vilka produkter, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka nyhetsbrev du interagerat med och uppgifter om dina köp, i syfte att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakt oss. När vi mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, nyhetsbrev samt för statistiska ändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring om du inte invänt mot detta. Du kan självklart kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Vi använder även Googles annonstjänster. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter. Vi åtar oss att behandla och lagra dina personuppgifter i enighet med gällande lagstiftning och vi kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till obehöriga parter eller sälja vidare dina personuppgifter till tredje part. För att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet använder vi oss av underleverantörer och samarbetspartners. Dessa hjälper oss bland annat med leverans, betalnings- och faktureringstjänster, kundservice, försäkringsärenden etc. Endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna slutföra avtalet kommer att lämnas till berörda parter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Premiumpooler använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. Endast behörig personal har tillgång till dina personuppgifter under arbetstid. Vilka personuppgifter som hanteras bestäms av arbetsuppgiftens ändamål och omfattning. På vår hemsida kan det förekomma länkar till externa webbsidor som vi inte har bestämmande inflytande över. Vi tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till, från Premiumpooler.se. Dessa omfattas således inte av denna policy.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Premiumpooler sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig och det kan du göra när som helst. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Premiumpooler åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Du har tillgång till dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Premiumpooler. Premiumpooler vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Premiumpooler kan innehålla länkar till andra webbplatser, denna Integritetspolicy gäller enbart för vår hemsida Premiumpooler. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Premiumpooler tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Premiumpooler förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy publiceras direkt på Premiumpooler.

Cookies

På Premiumpooler hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på vår hemsida. Detta gör vi i syfte att kunna följa besökaren t.ex. genom att anpassa hemsidan efter besökarens önskemål, hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, val och intressen, kunna hantera ditt köp, säkerställa att besökaren loggat in på Premiumpooler och därigenom slipper logga in på varje ny sida du besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp. Din upplevelse blir kort och kort mycket enklare och bättre med cookies!

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar så du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker hemsidan, samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet på hemsidan.

Genom att godkänna Premiumpooler Köpvillkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Premiumpooler webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Premiumpooler webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på Ebikeshop. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

G-PYYDNXV3WM