Bokningar under högsäsong

Vi hanterar uppdrag i den ordning de kommer in till oss och planerar löpande för att ge bästa möjliga service. Eftersom våra arbeten ofta är svåra att tidsuppskatta, måste vi anpassa vår planering dagligen. Under högsäsongen, från 1 april till 31 juli, kan vi inte garantera specifika datum och tider för bokningar. Under denna period måste vi prioritera uppdragen i den ordning de bokas, vilket kan innebära att datum kan ändras med kort varsel och flera gånger innan vi kan påbörja arbetet.

För perioden september till februari kan vi erbjuda mer exakta tidsbokningar. Vi strävar alltid efter att tillgodose kundens önskemål och anpassa tiderna så gott det går inom våra planeringsramar.

Poolmontering

Vi har fast pris för installation av pooltak.Beställarens Ansvar.- Beställaren ansvarar för att allt nödvändigt material finns på plats vid poolområdet innan monteringen påbörjas.

– Vid behov kan extra material, som längre eller grövre slangar och rör samt rörkopplingar, krävas. Kostnader för detta tillkommer utöver det ursprungligen beställda arbetet.

Hantering av Tyngre Material

– För tyngre material som poolskydd och pooltak kan lossning med kranbil eller maskinvara nödvändig, vilket kan innebära extra kostnader.

– Rådgör med oss eller din leverantör om bästa sättet att hantera materialet på plats.

Materialhantering

– **Lamelltäcken: ** Levereras ofta separat och måste lastas av för hand av beställaren. Extra kostnader kan tillkomma om vi behöver hjälpa till med lossningen.

– **Pooltak:**

Levereras vanligen med kranbil till tomtgräns. Kontrollera med leverantören vilken frakt som ingår. Vi monterar endast fabriksmonterade pooltak som kan lyftas på plats med kran.

 Vattenfyllning av Pool

Priser och Vattenleverans

– Vanligtvis ingår inte vatten i våra priser. Vi strävar alltid efter att använda kundens egen vattenslang för att undvika extra kostnader.

– Under maj och augusti kan det finnas bevattningsförbud, vilket kan innebära extra kostnader för vattenleverans med tankbil. Det är viktigt att vara medveten om detta.

– Vi tar inte ansvar för vattenkostnader på grund av förseningar, särskilt under högsäsong när risken för sådana händelser är hög.

– Vid behov kan vi ordna leverans av vatten med tankbil, vilket kan medföra extra kostnader.

Prissättning för Löpande Tjänster

Vi debiterar 795 kr per timme för våra tjänster. För den första timmen är kostnaden 1695 kr, vilket inkluderar restid till och från adressen. Vår prissättning är anpassad för löpande arbete. Material levereras vanligtvis direkt från våra samarbetspartners. Om inget annat avtalats skriftligt, ansvarar beställaren för frakt, lossning och mottagning av material.

Servicebilavgift: 700 kr per besök

Vi tillämpar en grundavgift på 700 kr för servicebilen vid varje uppdrag. Denna avgift täcker kostnader för verktyg, maskiner, skyddsutrustning, certifieringar, försäkringar, utbildning, löpande underhåll och förbrukningsmaterial som är nödvändiga för att utföra arbetet.

Milersättning

Vi tillämpar en milersättning på 39 kr per mil till arbetsplatsen för att täcka kostnader för fordonet, inklusive bränsle och andra rörliga kostnader. Utgångspunkten beräknas antingen från tidigare uppdrags startplats eller från utgångsplatsen.

 Viktigt att tänka på under högsäsongen (1/3 – 31 juli)

– Planera era upphandlingar väl under mars, april, maj, juni och juli då leveranstider för material vanligtvis förlängs med 4–8 veckor.

– Förseningar kan uppstå på grund av materialbrist, begränsad personal och hög arbetsbelastning.

– Våra väntetider för planerade arbeten förlängs under denna period.

– Vi kan inte alltid garantera specifika färdigställandedatum, men vi arbetar hårt för att säkerställa kundens nöjdhet.

– Var medvetna om eventuella vattenrestriktioner som kan leda till extra kostnader för fyllning av pooler. Vi tar inte ansvar för vattenkostnader vid förseningar.

– Riskerna för felleveranser eller felaktiga produkter ökar under högsäsongen.

– Förseningar i våra leveranser och arbeten kan påverka andra yrkesgrupper inblandade i projektet. Kunden bör planera för sådana händelser i förväg.

Vi strävar efter att upprätthålla en hög servicenivå gentemot våra kunder. Vi ser helst att kommunicera med mail, För viktiga frågor rekommenderar vi att använda e-post (kontakt@premiumpooler.se), som är en säkrare kommunikationskanal.

Vi strävar alltid efter att snabbt lösa akuta ärenden inom en vecka, men under perioder med hög efterfrågan kan väntetiden för brådskande ärenden vara upp till två veckor. Vi gör vårt yttersta för att prioritera snabb service.

Vi ber om ert tålamod och förståelse om ni planerar att genomföra större arbeten under högsäsongen. Var beredda på eventuella förseningar och extra kostnader.

Med vänlig hälsning

Premiumpooler i Sverige AB

G-PYYDNXV3WM